LEO TROJAR

KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

IZ SRCA DO SRCA

Z RESNICO IN ZNANJEM

Duhovni znanstvenik, neodvisni svetovalec, recenzent, predavatelj...

”Z neodvisnim svetovanjem sem se približal tisočim dušam. H kandidaturi sem predlagan zaradi ključnega znanja iz antropogeneze in duhovnega poslanstva, da višje ozavestim ljudstvo in odmevno povzdignem nacionalno identiteto.” – Leo

Leo - človek od znanja in izjemnih izkustev

Delovanje, številne dejavnosti, obsegajo celostno področje smotra duše in človeškega bivanja:

  • 43-letno svetovanje na vseh področjih, za vse poklice in položaje; medosebni in partnerski odnosi, sociopsihoterapija, zdravje in zdravljenje, napotki za profane in prosvetljene, življenjske usmeritve, nesebično podjetništvo – izključno v dobro posameznika in služenje ljudstvu,
  • vodenje Visoke šole za duhovne znanosti, predsedovanje Antropozofskem društvu Slovenije  in Duhovnem svetu Slovenije,
  • vodenje izobraževanj in predavanj na duhovno-znanstvenem (antropozofskem) področju,
  • sodelovanje v raznih razpravah, gibanjih, srečanjih,  
  • ozaveščanje in informiranje državnega vrha, javnosti in posameznikov v obliki odzivov, predlogov, boljših rešitev,
  • podajanje eksopolitičnih (nadpolitičnih) pogledov na družbena dogajanja, posredovanje pobud in predlogov,
  • neoeksorcizem oseb in prostorov ter blagoslavljanje oseb, materije in slovenskega prostora s številnimi in raznovrstnimi ojačevalniki resonantnih frekvenc, 
  • recenzije različne družboslovne in predvsem duhovne literature,
  • ozemljitvene aktivnosti in svetovanja v zvezi z biciklistiko, motoroznanstvom, restavracijo, zbirateljstvom, oblikovanjem, rekreacijo…

Utemeljitelj Neoatropozofije

            Antropozofska družba je glede neoantropozofije (duhovne znanosti 21. stoletja) skeptična. Danes je, pričakovano, večina antropozofov ne sprejema, dasiravno predstavlja induciran (jasnovidno raziskan in preverljiv) razvojni korak, ki ga je mogočen duh po neizmerno predanem dr. Rudolfu Steinerju predvidel: ”V bodočnosti bo antropozofija, kakor jo podajam sedaj, precej drugačna ali drugače izrazna, mogoče se celo ne bo več tako imenovala…, in redki bodo samouresničeni antropozofi. V novih, veliko težjih okoliščinah bodo napadani iz lastnih vrst, zaradi manjka duševnih moči za novo porajajoče se težje izzive in misli.”

            Z neoantropozofijo se lahko marsikaj obrazloži bolj preprosto in nazorno. Take vsebine delujejo bolj praktično za nadgradnjo lastne zavesti, za stabilnost med socialnim in duhovnim. Oporeka govoričenju, kritiziranju in negiranju. S predlogi in rešitvami na vplivna mesta, deluje bolj prodorno, afirmativno, premišljeno in kreativno. Marsikaj se lahko postori samostojno, so-vpliva – stalno spreminja na bolje. Z duševno živostjo se najlažje povezuje in nadgrajuje.

“Ker človeka Resnice hitro zlomijo, jim oporeka, napada, zaostane.” – Leo

Članki

Po duhu nacionalnega 1

Članek podaja duhovno znanstvene obrazložitve glede corona pandemije v svetu.

Po duhu nacionalnega 2

Članek je spontan odziv in duhovno znanstven pogled na rusko ukrajinsko krizo.

Napoved kandidature za predsednika RS

Na tiskovni konferenci, ki je bila 7.7.2022 je Leo Trojar zbranim pojasnil, zakaj kandidira za predsednika RS, kdo ga pri tem podpira ter kakšno je njegovo poslanstvo in kaj svet čaka v prihodnosti. 
 

Vprašanja in pobude

Za vsa vprašanja in pobude sem vam na razpolago na info@leotrojar.si