Je Slovenija, srčika planeta, pripravljena sprejeti duhovno zaščito?

Slovenija, 07.07.2022 – Kandidaturo za Predsednika RS napoveduje Leo Trojar, duhovni znanstvenik, neodvisni svetovalec, predavatelj in recenzent. Je tudi utemeljitelj Neoantropozofije (duhovne znanosti 21. stoletja). S svojim svetovanjem se je približal tisočim posameznikom. Kandidira, ker se je človeštvo znašlo na razcepu, ko potrebujemo spremembo in duhovno-strokovno osebo, ki nam bo pomagala k dvigu zavesti na višji nivo.

Leo Trojar ima za seboj pestro in naporno življenje. Že v študentskih letih je močan vtis pustil v kolesarstvu, borilnih veščinah in na služenju vojaškega roka. Kasneje je projektiral in nadziral projekte v gradbeništvu ter vodil lastno podjetje s tiskarsko dejavnostjo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je doživel življenjski prelom in svoje življenje dokončno posvetil duhovnosti. Od leta 1979, tj. od začetkov svetovalnega poslanstva je smoter bivanja približal tisočim ljudem. Na slovenskem je bil že leta 1994 pozvan k ustanovitvi Antropozofskega društva Slovenije, ki je bilo ustanovljeno v Ljubljani leta 2007, katero je zaradi aktivnosti, duhovnih zaslug leta 2016 doseglo raven Duhovnega vodstva Slovenije.

Za predsednika RS je Leo Trojar predlagan h kandidaturi, ker prelomni čas za človeštvo terja duhovno ravnovesje. Odmik od resnice je namreč nevarno prežel ves svet. Ustvarja zmedo in negotovost. Neetičnost kvarno podreja človeštvo, zato so vpoklicani svetovalci z znanjem iz višjih svetov, da pravilneje usmerijo nadaljnji razvoj človeštva. Eden takih svetovalcev je tudi Leo Trojar.

Najvišji svetovalci na svetu so duhovno posvečeni ljudje. Ti so in bodo vedno bolj pomagali številnim svetovnim voditeljem. Tudi bivši ameriški predsednik George Bush starejši je imel takega svetovalca; prav ta je bil učitelj Lea Trojarja.

Leo Trojar kandidira za predsednika države, ker želi Slovencem in Slovenkam suvereno približati živo duhovno besedo. To se do sedaj na Zahodu namreč še ni zgodilo. Za človeštvo je nujno, da pridobi več duhovne samozavesti. Kot ustrezna duhovna avtoriteta je predlagan posvečenec Leo Trojar, ki jim to lahko in zmore najbolje približati: »Prihodnost je duhovno uravnovešena, v nasprotnem je ne bo«, poudari in dodaja: »pomembno je, da priznamo smoter človeške duše«.

Predsednik države je predsednik vseh ljudi. Leo Trojar najgloblje začuti duše vseh ljudi, vseh vplivov, vseh položajev in poklicev. S strokovno pozitivnim pristopom in izjemno karizmo lahko afirmira vsako dušo.

O viziji Slovenije za nekaj prihodnjih let Leo pove: »Zavest ljudi se prebuja. Napake človeštva so vedno bolj očitne, zato jih je potrebno razreševati z več resnice na način, da ob tem ne ranimo nikogar, tudi tistih ne, ki ustvarjajo gorje, ob upoštevanju obstoječega pravnega reda in nadgradnji z nedvoumnimi vsebinami.«

Ob tem doda, da »bo državo potrebno voditi strokovno in stvari zastaviti pravilno, tudi za naslednja stoletja. Ljudstvo je splošno nezaupljivo, zato moramo biti brezgrajni«.

Leo Trojar ob svoji kandidaturi računa na podporo ljudi s čistim srcem in zdravim razumom. Take duše namreč Lea dobro začutijo in to je njegova prednost. Kandidiral bo s podporo državljanov. Ker je nadpolitičen predsedniški kandidat, na podporo političnih strank ne računa, ker je prihodnost nestrankarska, naproša pa za sodelovanje dobronamerne ljudi.

Drugi o Leu Trojarju:

»Lea spremljam že 15 let. Vedno ugotavljam, da vse kar pove ali napove, se na koncu izkaže pravilno. Lea podpiram, ker v slovenskem prostoru še nisem prepoznala nobene tako visoko kodirane duše, s takim znanjem.«  (mag. Jasna K. S.)

”V dvajsetih letih osebnega študija in posvečanja raziskovanju samopodobe, kdo sem, zakaj sem tu in čemu ljudje stremimo, še nisem srečal večjega modreca, kot je Leo. V mojih očeh je novodobni “Kristus”, sijoč impulz, ki ga ni mogoče spregledati.« (Blaž Čadež)

Mnenja članov Antropozofskega društva in ostalih simpatizerjev:

   »Kdor Lea začuti je običajno srčno šokiran. Nagovori te s toplo besedo in duševnim nasmehom, navdihne te, da ga pozorneje opazuješ in prisluhneš. Živi spodbudi slediš, ker pristno začutiš potrebo po ravnovesju – obvladovanju zemeljskega z osvobajanjem duševnega. Ko malce ”zablodiš”, te Leo ”strezni” z nazornimi dejstvi, da se lažje premakneš in postoriš vse potrebno. Večino blago podanih napotkov ne dojameš, a jih kasneje pravilno povežeš.”                                   “Leo, vedno umirjen, predvideva odziv vsake zapostavljene duše. Ljudje potrebujejo več miru in časa, da sebi priznajo in sprejmejo spodobno sočutje. Strpnost je stanje resnice-miru, ki pomaga, da jo tudi ostali dosežejo.”                                   “Pogosto minejo leta preden spregledaš, kar je Leo ‘čudnega’ izrekel, danes pa si mu hvaležen do nebes. Napotke, neredko težavne, poda jasno s čisto mislijo za boljši jutri posameznika in cele družbe. Trajnih oz. pravilnih rešitev ne dosežemo zlahka. Zaostajanje pri duhovnem vpogledu terja visok davek. Leo pred-vidi in usmeri posameznika, kako naj zdravilno ravna na kar še pride, da ublaži neugodne posledice zmot.”

   Tako kot ostali reformatorji, je tudi Leo Trojar človek pred časom. Številni ga ne bodo pravilno razumeli. Njegovih pronicljivih oči se nekateri izogibajo, dobronamerni pa se mu približajo kot magnet. Za neke odgovore ali rešitve Leo poseže stoletja naprej, s tehtnim razlogom. Vedeti in vnaprej predvidevati je najmočnejše orodje pred izzivi, ki so za človeka večidel predvideni.                                                                                                                                Dušam sledijo raznolike in težke preizkušnje. Z mogočno duhovno podporo se Leo Trojar nelagodno, a nujno potrebno izpostavlja. Dejaven, s pozornostjo obvladuje subtilno duhovne in grobe materialne vidike življenja. Vse kar počne opravlja predano, strokovno in za javnost brezplačno.

   S številnimi blagoslovi in duhom dobrega upanja, Leo Trojar nagovarja ljudstvo s predlagano predsedniško kandidaturo. Četudi Leo pristopa nadpolitično, strpno in srčno, kot orodje ali posrednik kozmičnih sil, se zaveda, da bo njegovo Duhovno poslanstvo napadano. Napadan bo, ker ljudje težje pristopijo k vsemu, kar sami najbolj potrebujejo. Na take in drugačne napade se je Leo dolgo pripravljal, se šolal ter jih predvideva vnaprej.

Vse aktivnosti Antropozofskega društva v obsegu 4 ur/dan,  vse od ustanovitve dalje, je opravljal Leo brezplačno. Financirane so iz lastnih sredstev, odgovorno in predano z ljubeznijo. Leo Trojar ob tem pravi: » dobro vem, da je ravno tisto, brezplačno in iz čistega srca, najbolj plemenito in potrebno za preporod družbe, zato mi je marsikaj in marsikdo ob strani – in vedno več jih bo.«

 *Objektivnega duhovnega statusa, naziva ali ‘funkcije’ se praviloma ne pridobi po rimokatoliški, slavnostni inavguraciji ampak neposredno od duhovnih inteligenc, kot intimno induciran in nepristranski impulz po vesolju, zaveden v akaša kroniko.

Z Leom Trojarjem lahko stopite v stik:                                                  

email: neoadviser@gmail.com                                                                 

FB profil: https://www.facebook.com/antropozofija1

www.antropozofija.si