ZBER’MO TEH 5000 PODPISOV

Ker:

– h kandidaturi pristopam neodvisno in nestrankarsko,

– je prihodnost v dobrem nestrankarska in v soglasju z ljudstvom,

– h kandidaturi, zaupani od Zgoraj, sledi zaveza – LEA SE PODPRE IZ SRCA,

– je složnost v čisti igri in etičnih vsebinah lahko le krščanska,

– sem javno dostojen, privlačim večinoma preproste in sposobne ljudi,

– me ljudje spontano ogovorijo: »Ej, Leo, povej mi…«

 

Podpreš me lahko tako, da:

– izpolniš spodnji obrazec,  

– ga odneseš na najbližjo Upravno enoto, kjer ga overijo,

– ga pošlješ na:  Leo Trojar, Jasen 2b, 6250 Ilirska Bistrica, ali

– ga izpolnjenega  in overjenega predaš članu Antropozofskega društva, ki ti je dal obrazec v izpolnjevanje.

 

 

IZ SRCA DO SRCA

Z RESNICO IN ZNANJEM

Kako pravilno izpolniti obrazec

 “Podpora volivca” – obrazec lahko povzameš tu  ObrP1_podpora_volivca.pdf

izpolni ga pravilno, kot prikazuje slika.

  • Uporabi le moder kemični svinčnik.
  • Piši z VELIKIMI tiskanimi črkami.
  • Izpolni vse rubrike.
  • Ime, priimek ter datum rojstva zapiši enako, kot v osebnem dokumentu.
  • Pri stalnem prebivališču naslov zapiši v obliki: Ime ulice, hišna številka, Poštna številka, Pošta-Občina. (ulica ali cesta – s celo besedo).
  • Izpolni ga na Upravni Enoti, v času uradnih ur, ob prisotnosti uradne osebe, z osebnim dokumentom.
  • Tudi uradna oseba naj obrazec pravilno izpolni.

Obrazec “podpora volivca”, naj bo veljaven, pravilno izpolnjen s tvoje in uradne strani.

Postopek je ‘siten’, da izzove moč tvoje volje, drugače ne gre.

Srčno doprinesimo za višje dobro - tebi in Bogu hvala.