Leo Trojar

Zavetnik slovenskega prostoraIz srca do srca z resnico in znanjem

Duhovni znanstvenik, neodvisni svetovalec, recenzent, predavatelj...

”Z neodvisnim svetovanjem se je približal tisočim dušam. H kandidaturi je predlagan zaradi ključnega znanja iz antropogeneze in duhovnega poslanstva, da višje ozavesti ljudstvo in odmevno povzdigne nacionalno identiteto.”

Leo Trojar - človek od znanja in izjemnih izkustev

Delovanje, številne dejavnosti, obsegajo celostno področje smotra duše in človeškega bivanja:

  • od leta 1979, svetovanje na vseh področjih, za vse poklice in položaje; medosebni in partnerski odnosi, sociopsihoterapija, zdravje in zdravljenje, napotki za profane in prosvetljene, življenjske usmeritve, nesebično podjetništvo – izključno v dobro posameznika in služenje ljudstvu,
  • vodenje Visoke šole za duhovne znanosti, predsedovanje Antropozofskem društvu Slovenije in Duhovnem svetu Slovenije,
  • vodenje izobraževanj in predavanj na duhovno-znanstvenem (antropozofskem) področju,
  • sodelovanje v raznih razpravah, gibanjih, srečanjih,  
  • ozaveščanje in informiranje državnega vrha, javnosti in posameznikov v obliki odzivov, predlogov, boljših rešitev,
  • podajanje eksopolitičnih (nadpolitičnih) pogledov na družbena dogajanja, posredovanje pobud in predlogov,
  • neoeksorcizem oseb in prostorov ter blagoslavljanje oseb, materije in slovenskega prostora s številnimi in raznovrstnimi ojačevalniki resonantnih frekvenc, 
  • recenzije različne družboslovne in predvsem znanstveno duhovne literature,
  • ozemljitvene aktivnosti in svetovanja v zvezi z biciklistiko, motoroznanstvom, restavriranjem, zbirateljstvom, oblikovanjem, rekreacijo…

Leo Trojar - utemeljitelj neoantropozofije

Antropozofska družba je glede neoantropozofije (duhovne znanosti od 21. stoletja oz. tretjega tisočletja) skeptična. Danes je, pričakovano, večina antropozofov ne sprejema, dasiravno predstavlja induciran (jasnovidno raziskan in preverljiv) razvojni korak, ki ga je mogočen duh po neizmerno predanem dr. Rudolfu Steinerju predvidel: ”V bodočnosti bo antropozofija, kakor jo podajam sedaj, precej drugačna ali drugače izrazna, mogoče se celo ne bo več tako imenovala…, in redki bodo samouresničeni antropozofi. V novih, veliko težjih okoliščinah bodo napadani iz lastnih vrst, zaradi manjka duševnih moči za novo porajajoče se težje izzive in misli.”

Z neoantropozofijo se lahko marsikaj obrazloži bolj preprosto in nazorno. Take vsebine delujejo bolj praktično za nadgradnjo lastne zavesti, za stabilnost med socialnim in duhovnim. Oporeka govoričenju, kritiziranju in negiranju. S predlogi in rešitvami na vplivna mesta, deluje bolj prodorno, afirmativno, premišljeno in kreativno. Marsikaj se lahko postori samostojno, so-vpliva – stalno spreminja na bolje. Z duševno živostjo se najlažje povezuje in nadgrajuje.

“Ker človeka Resnice hitro zlomijo, jim oporeka, napada, zaostane.”

Članki

Po duhu nacionalnega 1

Objektivni pogled na corona pandemijo

Po duhu nacionalnega 2

Spontan odziv na ukrajinsko krizo

Vprašanja in pobude

Vprašanja in pobude na info@leotrojar.si