“Višje resnice prihajajo kot impulzi, zgolj zdi se nam, da jih slišimo.”

Njegova pot

Vse življenjsko in v marsičem (preveč) aktiven…

V času študija, (Visoka tehniška šola, VTŠ Maribor – študij opustil zaradi višjega vpoklica) glavni trener karate kluba Kovinar Maribor na treh lokacijah, sodnik in član državne reprezentance SFRJ v karateju (1981), obenem tekmovalec, član kolesarskega kluba Rijeka, Hrvaška. V Šoli za rezervne oficirje v Bileči zaradi zaslug in odlike večkrat nagrajen, zatem poročnik v rezervni sestavi, politkomisar bataljona idr.

Od leta 1982 projektiral in nadziral dela v zasebnem sektorju, gradbeništvu, služboval na občini (geodezija) in drugih podjetjih (gradbeni tehnik, nadzorni organ, strojni konstruktor idr.), gradbeni projektant v Ljubljani na IBE (Inženirski biro Elektroprojekt).

Vodil lastno podjetje s tiskarsko (offset) in ostalo grafično dejavnostjo. Poslovno uspešen, zaključil, prodal podjetje in se leta 1990 prostovoljno ‘upokojil’. Odtlej sodeloval s podjetji, podjetniki, civilno družbo; neodvisno, svetovalno idr.

Sočasno učeč in študiozen, 1977 – 1992 laično preučeval filozofsko in različno duhovno literaturo, stalno in predano stremel k iskanju višjega človeškega smotra, meditiral za zbliževanje z Bogom, leta 1992 vstopil v usojene okoliščine, mentorstvo visoko posvečene individue, strokovno zastavil študij duhovnih ved, življenjski prelom: iniciacija, adeptstvo…

Leta 1997 doštudiral za visokega neodvisnega svetovalca (svetovalca predsednikov držav). Odtlej strokovno znanstveno zastavil trening uma, študiral multidisciplinarno: okultne znanosti, filozofijo, psihologijo, klinično medicino s psihiatrijo, prvoznanstvo, družboslovje, vseskozi pa antropozofsko, ingeniozne in metafizične vsebine. Sočasno ob študiju strokovno svetoval, recenziral, spisal številne strokovne vsebine, odgovoril na deset tisoče mailov.

Stalno dejaven: mentalno (bogata literatura), fizično (šport in rekreacija; znanstveno preučevanje meta-genetike) in tehnično (motorji, avtomobili, kolesa, restavriranje, tuning), in vse kar okoliščine približajo, ljudje vprašajo ali potrebujejo. Marsikaj ni omenjeno, veliko eksperimentalnega in pretiranega, veliko preživetega in trpkega, vse zaradi pridobivanja osebnih izkustev, izjemna izkustva z ljudmi.

SPoročilo človeštvu na razcepu poti

V sedaj že 45-letnem delu je smoter bivanja s svetovanji in strokovnimi vsebinami približal tisočim ljudem. Na slovenskem je bil pozvan k ustanovitvi Antropozofskega društva Slovenije. Le-to se je s somišljeniki ustanovilo leta 2007. Leta 2016 je društvo doseglo raven Duhovnega vodstva Slovenije.

Da bi javnost lažje razumela Neoantropozofijo, je leta 2008 napisal knjigo ‘SPoročilo človeštvu na razcepu poti’. V knjigi duhovne znanosti povezuje z dejstvi objektivne realnosti, razpira skrivnosti človeškega bivanja, podaja ključna načela ter opominja na nujo duhovne miselnosti. Preko 200 izvodov je darovano v vednost državnemu vrhu in številnim vplivnim osebam.

Leta 2018 je na njegovo pobudo ustanovljen Duhovni svet Slovenije, najvišji svetovalni organ, ki bo veljavo dosegel šele v prihodnosti.

Vsebina biografije Lea Trojarja je zelo obsežna, za širšo javnost preveč strokovna; za dodatna vprašanja in pojasnila, je Leo Trojar na voljo.

 

Pravilna duhovna pot ni samo oprostiti: takoj, vsem in za vse; temu sledi še najtežje - od srca, pristno opustiti.